AKCIE PRE FIRMY PRO �KOLY KARI�RA OTZKY GA CLUB KONTAKT hledat
Greenland: Posledn kryt
Hrme: od 24.9. v multikine

akn thriller, katastrofick
USA - 2020 - (12) - 119 mint - FOR
Titulky/dabing: slovensk titulky

Ria: Ric Roman Waugh
Hraj: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd

Obsah:
Posledn kryt je prli aleko
V katastrofickom thrilleri GREENLAND: POSLEDN KRYT sa udstvo sna prei a zachrni sa pred niivou komtou, ktor sa nezadratene rti k Zemi. John Garrity (Gerard Butler), jeho manelka Allison (Morena Baccarin) a mal syn Nathan sa vydvaj na strastipln cestu, aby sa dostali na posledn bezpen miesto na svete. Zo vetkch strn prichdzaj desiv sprvy o kodch, ktor spsobuj lomky komty. Tie fyzick vak nie s najhorie - ud sa zmocuje panika, prestvaj plati zkladn princpy udskosti a vade vldne bezprvie. anca na zchranu sa zmenuje kadou mintou a nikto nechce pomha druhm, pretoe v poslednom kryte nie je dos miesta pre vetkch...

Oficilna strnka:
http://www.forumfilm.sk/pripravujeme/movie/show/greenland/

Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=kUImlfqjCb0&feature=emb_logo

as premietania:

AKTULNY PROGRAM