AKCIE PRE FIRMY PRO �KOLY KARI�RA OTZKY GA CLUB KONTAKT hledat
After: Sub
Hrme: od 10.12. do 16.12. v multikine

drma, romantick
USA - 2020 - (15) - 105 mint - BON
Titulky/dabing: esk titulky

Ria: Roger Kumble
Hraj: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Dylan Sprouse, Charlie Weber, Candice King, Samuel Larsen, Louise Lombard, Dylan Arnold, Rob Estes, Khadijha Red Thunder, Shane Paul McGhie, Karimah Westbrook

Obsah:
Osudov lska Tessy a Hardina prejde divokm vvojom i zradou a ak ju naozajstn skka ohom. Po neakanom odhalen u ich ivot a vzah nebude nikdy tak ako predtm.
Fenomenlne prijatie kninej srie After sa prenieslo aj na vek pltna a po spenom filme After: Bozk prichdza do kn pokraovanie s nzvom After: Sub. Na scenri tentokrt pracovala priamo autorka kninch predlh Anna Todd, o fanikom subuje viu vernos knihm. After: Sub tie prina odvnej prbeh pln vne a sexulneho naptia.
 
Slun dieva Tessa a tajomn rebel Hardin prepadli vzjomnej osudovej lske. Na niom inom nezle a ani jeden z nich nem o strati. A na to, e mu strati jeden druhho, teda vlastne plne vetko. A prve takto nebezpeenstvo hroz vo chvli, ke sa Tessa dozvie o stvke, ktor ich vzahu predchdzala, a o jednom Hardinovom karedom tajomstve z minulosti. Hardin bval krut a nesptan, asto dievat vyuval a potom ich odkopol. Teraz je to on, kto by mohol skoni so zlomenm srdcom. Urobil obrovsk chybu, pre ktor sa me lska jeho ivota skoni. Doke prekona tiene minulosti a vybojova svoju lsku sp? Nebude to jednoduch. Siln ve a divok vzah toti Tessu zmenili – u nie je tm nevinnm dievaom. Stle je zamilovan, ale zrove je aj silnejia a dospelejia. Urite sa nechce utpa v slzch. Nov chlapec, ktor sa v jej ivote objavil, je navye pozorn a dobr. S nm by jej srdce mohlo konene njs pokoj. Je ale pokoj to, po om skutone ti? Nevyhraj napokon elektrizujce dotyky, nensytn bozky a horca tba, ktor doke vzbudi iba nebezpen Hardin Scott?

Oficilna strnka:
http://www.bontonfilm.sk/after-slub/2551/

Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=TzqUuDb98R4&feature=youtu.be

as premietania:

AKTULNY PROGRAM