AKCIE PRE FIRMY PRO �KOLY KARI�RA OTZKY GA CLUB KONTAKT hledat
Dua
Hrme: od 28.1. v multikine

animovan komdia
USA - 2020 - (7) - 100 mint - CIN
Titulky/dabing: slovensk dabing

Ria: Pete Docter
Hraj:

Obsah:
o rob loveka… lovekom? Pixar Animation Studios tvorcovia obbench animkov CocoV Hlave uved nov celoveern animovan film „Dua“, v ktorom stredokolsk uite hudobnej vchovy Joe Gardner dostane ivotn ancu zahra si s hviezdnou dezovou saxafonistkou v prestnom jazzovom klube. Jeden chybn krok ho vak prenesie z ulc New Yorku do „Vekho Neznma“, o je fantastick miesto, kde erstvo naroden due zskavaj pred vstupom na Zem vlastnosti, nvyky, talent ale aj svoje zlozvyky. Joe sa vak svojho ivota nechce len tak vzda a spoj svoje sily s duou slo 22, ktor vak vbec nechpe, m je prve udsk ivot tak vnimon. A ako sa Joe zfalo sna dui slo 22 vysvetli, o je na ivote tak skvel, postupne zskava odpovede na otzky, ktor si sm vea krt kldol a nevedel na ne odpoveda.

Sasou projekcie je aj krtky 6 mintov animovan film Brloh, v ktorom si mlad zajac zaumieni vykopa svoju noru snov aj ke vlastne nevie ako na to a tak sa stle hlbie a hlbie ponra iba hlbie do problmov. A ke naraz na dno a zist, e vlastne nie je vbec hanbou spta sa na radu a poprosi o pomoc.

Oficilna strnka:
http://www.cinemart.sk/filmy/dusa/

Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=HwQHUGkISMc&feature=emb_logo

as premietania:

AKTULNY PROGRAM