AKCIE PRE FIRMY PRO �KOLY KARI�RA OTZKY GA CLUB KONTAKT hledat
Bbovky
Hrme: od 10.12. do 16.12. v multikine

komdia, drma
R - 2020 - (12) - 97 mint - CIN
Titulky/dabing: originlna verzia

Ria: Rudolf Havlk
Hraj: Ondej Vetch, Lenka Vlaskov, Jana Plodkov, Marek Taclk, Barbora Polkov, Ta Pauhofov, Rostislav Novk, Ji Langmajer, Denisa Biskupov

Obsah:
Aj mal veci doku obas zatrias svetom
Film Bbovky nakrten poda kninho bestselleru spisovateky Radky Tetkovej rozprva o tom, e vetci sme navzjom prepojen a vaka tomu aj mal veci doku niekedy pohn svetom.
Prbehy hrdinov filmu Bbovky nm uku, e niektor stretnutia mu navdy zmeni ivot. Vetci sme toti prepojen. Vzahmi, prcou, nhodami, nenvisou i lskou. Sme sasou komplikovanej siete, utkanej z emci, medzi ktormi nechba humor, irnia, boles, naptie a pochopitene lska a ve. Bbovky popisuj sasn partnersk a rodinn vzahy, ukazuj zbavn a trefn situcie z kadodennho ivota, ktor pozn a preva kad z ns.

Bbovky spjaj prbehy ien, ktor sa snaia urobi vek ivotn rozhodnutie, ale do ich precznych plnov neakane zasiahne osud. Z jednotlivch malch prbehov sa nakoniec posklad jeden vek.

Oficilna strnka:
http://www.cinemart.sk/filmy/babovky/

Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=goG_FERYiTU&feature=emb_logo

as premietania:

AKTULNY PROGRAM