AKCIE PRE FIRMY PRO �KOLY KARI�RA OTZKY GA CLUB KONTAKT hledat

ART FILM
Multikino Golden Apple Cinema pre Vs v rmci filmovho klubu ART pripravuje filmov lahdky.
Prte si k nm pochutna na nezvisl, nekomern a netradin filmy pre nronch divkov.


FILMOV KLUB (FK) v multikine Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuli 
Alternatvna, nekomern filmov tvorba a jej klubov distribcia m dnes v kadej kultrnej krajine svoje nezastupiten miesto.
Novovzniknut kino Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuli prina svojim divkom nielen komern tituly, ale aj hodnotn filmov diela.
Pokrauje v tradcii  klubu nronho divka, ktor v tomto meste aktvne donedvna fungoval.


lenom filmovho  klubu sa me sta kad filmov fanik zakpenm LENSKHO PREUKAZU ASFK, ktor stoj 5 € a plat jeden kalendrny rok vo vetkch filmovch kluboch na Slovensku. Vhodou dritea lenskho preukazu je zvhodnen zavnen vstupn (po predloen preukazu) na vetky filmov projekcie FK.
Preukazy FK Art Club Golden Apple Cinema na rok 2020 s u v predaji v pokladni kina.

Pozvame Vs zai dobrodrustvo spolonho pozerania filmu, vzjomnho obohacovania sa rznorodmi nzormi.
Pote s nami vytvori komunitu nadencov tematickch filmov, ktor nm pomu vidie neviden, pou nepout a poveda nevypovedan i pribli (ne)tuen...