replica watches back filling fashionable style and design.

diamond art nederlands gratis verzending.
using 100%human virgin hair, beautyforevr offers top quality lace wig with various types like body wave, deep wave, jerry wave, loose wave, natural wave and straight hair wigs.
AKCIE PRE FIRMY PRO �KOLY KARI�RA OTZKY GA CLUB KONTAKT hledat

pondelok 18. janur - nedea 24. janur
TݎDENN PROGRAM
DNES je PONDELOK
18.1.2021
UTOROK
19.1.2021
STREDA
20.1.2021
TVRTOK
21.1.2021
PIATOK
22.1.2021
SOBOTA
23.1.2021
NEDEA
24.1.2021
FilmSla
Program na rezervciu vstupeniek nie je momentlne k dispozcii. Nov program, ktor je platn od tvrtku do nasledujcej stredy, sa tvor vdy v pondelok.
akujeme za pochopenie.
Vstupenky si mete rezervova kliknutm na de a as predstavenia. V pokladni kina si ich, prosme, vyzdvihnite najneskr 30 mint pred zaiatkom predstavenia. Po neprevzat vstupeniek tieto mu by uvonen na al predaj.
Cennk platn od 4. 7. 2019
2D a 3D / 3D HFR PROJEKCIE: tandard 6,90€ / deti do 15 rokov 5,90€ / tudenti 5,90€ / seniori nad 60 rokov 5,90€ / lacn utorok 5€ /
vernostn karta GAClub a Liptov Region Card 5,90€ / preukaz ZP 5,90€ (ZP sa ned uplatni na zavnen filmy, plat len pre driteov karty)

Detsk, tudentsk, seniorsk zava a Vernostn karta GAClub sa ned uplatni v utorok a na u zavnen filmy.
K e-vstupenke me by pritovan manipulan poplatok vo vke 0,20€ za poloku. Zmena cien a programu vyhraden.

Vekov vhodnos filmov:
(U) - univerzlne vhodn pre vetky vekov kategrie / (7) - nevhodn pre deti do 7 rokov / (12) - nevhodn pre deti do 12 rokov
(15) - nevhodn do 15 rokov / (18) - nevhodn a neprstupn do 18 rokov

AKTULNY PROGRAM